Azərbaycanlı muəllimin məqaləsi İspan jurnalında dərc olunub

Dilimizin təmizliyini qoruyuruqmu?

Sirr deyil ki, bugünkü Azərbaycan ədəbi dili hələ də tarixən ərəb dilindən, az da olsa fars dilindən zorakı assimilyasiya yolu ilə dilimizə gəlmiş, semantikası çoxumuza bəlli olmayan söz və deyimlərlə yūklənmişdir. Dilimizin milli yönûmdə inkişafına mane olan, diqqətimi çəkən həmin gəlmə sözlər bunlardır:

Xəsarət

Möhtəşəm

Ovqat

İstintaq

Məsuliyyət

Məsul

Mûstəsna

Məşəqqət

Məişət

Məsələn

Təşəkkül

Təcavüzkar

Tərəfdar

Məqsəd

Ənənə

Həmrəylik

Məbəd

Şərhçi

İstedad

Dilimizə yaxın olan Türk dili, qardaş Türkiyə türkcəsi varsa, bu yıpranmış ərəb, fars tərkibli sozlərə ehtiyac varmı?

Bu yöndə dilçi alimlərimiz, akademiyanın terminologiya komitəsi, ixtisasca filoloq olan professsor- müəllimlərimiz, filologiya fakültələrinin tələbələri- hamımız hansı işləri görürûk?Dediklərimə örnəgin kimi mən də bu bəzi arzuolunmaz alınmaların qarşılıqını araşdırmışam.

Xəsarət – Yaralanma, yara almaq

Möhtəşəm-Şanlı, şan-şöhrətli, çox böyük

Ovqat- Vaxtlar, zamanlar

İstintaq-Sorğu, dindiriş

Məsuliyyət-Sorum

Məsul- Sorumlu

Mûstəsna- Ayrıca

Məşəqqət- Zorluq

Məişət- Yaşam, dolanışıq

Məsələn- Örnəgin

Təşəkkül- Oluşum

Təcavüzkar- Saldırqan

Tərəfdar-Yandaş

Məqsəd- Amac

Ənənə- Gələnək

Həmrəylik- Dayanışma

Məbəd- Tapınaq

Şərhçi-Sözçü

İstedad-Yetənək,bacarıq